4_P0A8790-1-

Mārtiņš Daģis

Mārtiņš Daģis specializējas publisko iepirkumu tiesībās, kā arī ar administratīvajām un konstitucionālajām tiesībām saistītos jautājumos. Viņam ir vairāk nekā 10 gadu pieredze klientu pārstāvēšanā gan dažādās iestādēs, gan tiesās.

Mārtiņš iepriekš praktizējis vienā no lielākajiem Baltijas advokātu birojiem. Pirms tam padziļināti apguvis administratīvo tiesību specifiku, strādājot par tiesneša palīgu Administratīvajā apgabaltiesā. Praksē gūtā pieredze ļauj Mārtiņam veiksmīgi pārstāvēt klientu intereses komplicētos strīdos administratīvajā procesā, Satversmes tiesas procesā, kā arī konsultēt un pārstāvēt gan pasūtītājus, gan piegādātājus dažādās iepirkuma procedūrās.

Izglītība

Maģistra grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2012)

Bakalaura grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2010)

Darba pieredze

Zvērinātu advokātu birojs “Šķiņķis Pētersons” (2018–šobrīd)

Jelgavas valstspilsētas domes deputāts (2021–šobrīd)

Zvērinātu advokātu birojs “COBALT” (2015–2018)

Zvērinātu advokātu birojs “BORENIUS” (2012–2015)

Administratīvā apgabaltiesa (2008–2011)

Dalība organizācijās

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija (2015 – šobrīd)

Mārtiņš Daģis

Mārtiņš Daģis specializējas publisko iepirkumu tiesībās, kā arī ar administratīvajām un konstitucionālajām tiesībām saistītos jautājumos. Viņam ir vairāk nekā 10 gadu pieredze klientu pārstāvēšanā gan dažādās iestādēs, gan tiesās.

Mārtiņš iepriekš praktizējis vienā no lielākajiem Baltijas advokātu birojiem. Pirms tam padziļināti apguvis administratīvo tiesību specifiku, strādājot par tiesneša palīgu Administratīvajā apgabaltiesā. Praksē gūtā pieredze ļauj Mārtiņam veiksmīgi pārstāvēt klientu intereses komplicētos strīdos administratīvajā procesā, Satversmes tiesas procesā, kā arī konsultēt un pārstāvēt gan pasūtītājus, gan piegādātājus dažādās iepirkuma procedūrās.

Izglītība

Maģistra grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2012)

Bakalaura grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2010)

Darba pieredze

Zvērinātu advokātu birojs “Šķiņķis Pētersons” (2018–šobrīd)

Jelgavas valstspilsētas domes deputāts (2021–šobrīd)

Zvērinātu advokātu birojs “COBALT” (2015–2018)

Zvērinātu advokātu birojs “BORENIUS” (2012–2015)

Administratīvā apgabaltiesa (2008–2011)

Dalība organizācijās

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija (2015 – šobrīd)