3_P0A8501-1-Alla

Alla Spale

Alla Spale tiek atzīta par vienu no Latvijas spēcīgākajiem ekspertiem Satversmes tiesas procesa tiesībās un konstitucionālajās tiesībās. Pirms pievienošanās zvērinātu advokātu biroja “Šķiņķis Pētersons” komandai viņa vairākus gadus bijusi Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja. Pirms tam strādājusi par Satversmes tiesas tiesnešu un priekšsēdētāja palīdzi, lasījusi lekcijas konstitucionālajās tiesībās un kā eksperte piedalījusies vairākos starptautiskos pētījumos un projektos.

Alla ir Latvijas Tiesnešu mācību centra lektore un vada Satversmes tiesas procesam veltītas nodarbības tiesnešiem un tiesneša amata kandidātiem.

Alla ir vairāku Satversmes pantu zinātnisko komentāru un Satversmes tiesas procesa jautājumiem veltītu publikāciju līdzautore.

Izglītība

Doktorantūras studijas programmā “Tiesību zinātne”, Biznesa augstskola “Turība”, Rīga, Latvija (2012–šobrīd)

Akadēmiskais maģistra grāds tiesību zinātnē valsts tiesību apakšnozarē, Latvijas Policijas akadēmija, Rīga, Latvija (2002–2004)

Bakalaura grāds tiesību zinātnē, jurista kvalifikācija, Latvijas Policijas akadēmija, Rīga, Latvija (1997–2002)

Darba pieredze

Zvērinātu advokātu birojs “Šķiņķis Pētersons” (2021–šobrīd)

Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja (2021–šobrīd)

Latvijas Tiesnešu mācību centra lektore (2015–šobrīd)

Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja (2014–2020)

Satversmes tiesas tiesneša palīdze (2003–2014)

Alla Spale tiek atzīta par vienu no Latvijas spēcīgākajiem ekspertiem Satversmes tiesas procesa tiesībās un konstitucionālajās tiesībās. Pirms pievienošanās zvērinātu advokātu biroja “Šķiņķis Pētersons” komandai viņa vairākus gadus bijusi Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja. Pirms tam strādājusi par Satversmes tiesas tiesnešu un priekšsēdētāja palīdzi, lasījusi lekcijas konstitucionālajās tiesībās un kā eksperte piedalījusies vairākos starptautiskos pētījumos un projektos.

Alla ir Latvijas Tiesnešu mācību centra lektore un vada Satversmes tiesas procesam veltītas nodarbības tiesnešiem un tiesneša amata kandidātiem.

Alla ir vairāku Satversmes pantu zinātnisko komentāru un Satversmes tiesas procesa jautājumiem veltītu publikāciju līdzautore.

Izglītība

Doktorantūras studijas programmā “Tiesību zinātne”, Biznesa augstskola “Turība”, Rīga, Latvija (2012–šobrīd)

Akadēmiskais maģistra grāds tiesību zinātnē valsts tiesību apakšnozarē, Latvijas Policijas akadēmija, Rīga, Latvija (2002–2004)

Bakalaura grāds tiesību zinātnē, jurista kvalifikācija, Latvijas Policijas akadēmija, Rīga, Latvija (1997–2002)

Darba pieredze

Zvērinātu advokātu birojs “Šķiņķis Pētersons” (2021–šobrīd)

Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja (2021–šobrīd)

Latvijas Tiesnešu mācību centra lektore (2015–šobrīd)

Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja (2014–2020)

Satversmes tiesas tiesneša palīdze (2003–2014)