zvērinātu advokātu birojs__________

par biroju__________

Advokātu birojs ar specializāciju Satversmes tiesas procesā, administratīvajā procesā un starptautiskajās cilvēktiesībās

Zvērinātu advokātu birojs “Šķiņķis Pētersons” tika izveidots 2018. gadā ar mērķi sniegt tiešu un personisku juridisko palīdzību klientiem jomās, kurās šā biroja advokāti gan pēc klientu, gan arī citu advokātu vērtējuma pieder pie spēcīgākajiem ekspertiem Latvijā. Šīs jomas ir Satversmes tiesas process, administratīvais process un starptautiskās cilvēktiesības.

Savas specializācijas dēļ esam priecīgi vest lietas, kurās iepriekš rast risinājumu ar ikdienišķiem līdzekļiem nav izdevies, tostarp ne tikai lietas, kurās ir strīds par likuma pareizu piemērošanu, bet arī lietas, kurās problēmu rada tieši pats likums. Mūsu vestās lietas bieži ir nozīmīgas visai sabiedrībai vai noteiktai nozarei. Mēs neaprobežojamies ar to situāciju, kāda ir šodien, bet gan cenšamies paredzēt un veidot to, kāda tā būs rīt. Tā mēs meklējam un atrodam līdzsvaru pasaules dinamisko un daudzveidīgo formu, norišu un domu kārtojumā.

Mēs uzturam nepiespiestas, draudzīgas un profesionālas attiecības gan savā starpā, gan ar klientiem, kā arī savas nozares profesionāļiem, ar kuriem regulāri apspriežamies par nozares aktualitātēm un tendencēm Latvijā un pasaulē. Uzskatām, ka labam advokātam ir jābūt “uz Tu” ne tikai ar savas profesionālās jomas aktualitātēm, bet arī ar cilvēkiem, kuri šajā jomā strādā.

pieredze__________

Satversmes tiesas process.

Satversmes tiesa izskata lietas par normatīvo aktu atbilstību Satversmei vai citām augstāka juridiska spēka tiesību normām. Satversmes tiesas process var būt ceļš uz klienta problēmas risinājumu tad, ja problēmu rada nevis likuma nepareiza piemērošana, bet gan likums pats par sevi. Tāpat Satversmes tiesa var būt pēdējā institūcija Latvijā, kur meklēt taisnīgumu tad, kad pārējie tiesību aizsardzības līdzekļi ir izsmelti.

Mūsu biroja advokāti ir Latvijas vadošie speciālisti klientu pārstāvēšanā Satversmes tiesas procesā. Biroja profesionalitāti augstu novērtē klienti, citi advokāti un jomas speciālisti.

Esam šīs jomas līderi gan vesto Satversmes tiesas lietu skaita, gan to nozīmīguma ziņā. Regulāri pārstāvam savus klientus sabiedrībā plašu rezonansi ieguvušās Satversmes tiesas lietās, piemēram, lietās par viendzimuma ģimeņu tiesisko aizsardzību, par administratīvajā procesā atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu apmēru, par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas regulējumu, par aptieku darbības reklāmas ierobežojumiem un citās lietās. Palīdzam ne tikai iedzīvotājiem un uzņēmumiem, bet arī publiskām personām, piemēram, esam veiksmīgi pārstāvējuši vairākas Latvijas pašvaldības ar administratīvi teritoriālo reformu saistītās lietās un

Saeimas deputātus lietā par Stambulas konvenciju. Esam uzkrājuši lielu pieredzi, Satversmes tiesas procesā pārstāvot gan pieteikuma iesniedzējus, gan institūcijas, kas izdevušas apstrīdēto aktu, gan lietā pieaicinātās personas. Ņemot vērā šo kompetenci, biroja advokāti regulāri tiek aicināti gatavot arī dažādus juridiskus atzinumus par spēkā esoša vai plānota tiesiskā regulējuma atbilstību Satversmei un tā pilnveidošanas iespējām.

Administratīvais process

Administratīvā procesa ietvaros tiek risinātas privātpersonu attiecības ar valsts pārvaldes iestādēm. Tas aptver ļoti dažādas jomas, piemēram, regulētās nozares, būvniecības procesu, konkurences tiesības, publiskos iepirkumus, nodokļu tiesības, pabalstus un sociālās tiesības, vides tiesības, enerģētiku, dažādu licenču un atļauju izsniegšanas un anulēšanas kārtību u.c. Kaut arī katrai no minētajām jomām ir sava specifika, tās visas vieno administratīvā procesa pamatprincipi. Biroja advokātiem ir plaša un veiksmīga pieredze klientu pārstāvēšanā visās šajās jomās.

Esam gandarīti par iespēju sniegt palīdzību administratīvajā procesā vadošiem dažādu nozaru uzņēmumiem, piemēram, tādiem kā Duck Republik, Eko Osta, Energoremonts Rīga, Euroaptieka, Hausers, Jeld Wen, Kandavas kartodroms, Latvijas Arhitektu savienība, Latvijas Aptieka, Latvijas Futbola federācija, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Starptautiskā skola, Lursoft, Mārtiņa Beķereja, Nomeda, NORMA-A, Omnium, Orlen, Rīgas Karte, Rimi, Tavex, Taxify (Bolt), UPB, VIA Media, WT Terminal, un vadošajiem enerģētikas uzņēmumiem. Turklāt biroja advokāti ir sekmīgi pārstāvējuši arī dažādas atbildētāja pusē pieaicinātās iestādes, piemēram, Saeimu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju,

Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, Kultūras ministriju, kā arī dažādas pašvaldības un to uzņēmumus.

Ņemot vērā šo pieredzi, citu advokātu un klientu atsauksmes, starptautiskās advokātu vērtēšanas direktorijas Chambers un Legal500 mūsu biroju un advokātus regulāri atzīst par vadošajiem speciālistiem strīdu risināšanas un nekustamo īpašumu prakses jomās.

Cilvēktiesības nosaka pašus galvenos principus, kas valstīm un to iestādēm jāievēro attiecībā uz privātpersonām – iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Ja cilvēktiesību ievērošanu nav izdevies panākt ar Latvijā pieejamiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, tad iebildumus par to var izteikt starptautiskajām cilvēktiesību aizsardzības institūcijām, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesai, ANO Cilvēktiesību komitejai vai Eiropas Savienības Tiesai.

Esam uzkrājuši nozīmīgu pieredzi, gatavojot sūdzības un pārstāvot klientus Eiropas Cilvēktiesību tiesā visdažādākajās jomās gan civillietās, gan krimināllietās, gan administratīvajās lietās.

Biroja advokāti ir pārstāvējuši klientus mutvārdu procesos gan Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielajā palātā, gan Eiropas Savienības Tiesas Lielajā palātā.

Satversmes tiesas process

Administratīvais process

Eiropas cilvēktiesību tiesa

Satversmes tiesas process

Satversmes tiesa izskata lietas par normatīvo aktu atbilstību Satversmei vai citām augstāka juridiska spēka tiesību normām. Satversmes tiesas process var būt ceļš uz klienta problēmas risinājumu tad, ja problēmu rada nevis likuma nepareiza piemērošana, bet gan likums pats par sevi. Tāpat Satversmes tiesa var būt pēdējā institūcija Latvijā, kur meklēt taisnīgumu tad, kad pārējie tiesību aizsardzības līdzekļi ir izsmelti.

Mūsu biroja advokāti ir Latvijas vadošie speciālisti klientu pārstāvēšanā Satversmes tiesas procesā. Biroja profesionalitāti augstu novērtē klienti, citi advokāti un jomas speciālisti. Esam šīs jomas līderi gan vesto Satversmes tiesas lietu skaita, gan to nozīmīguma ziņā. Regulāri pārstāvam savus klientus sabiedrībā plašu rezonansi ieguvušās Satversmes tiesas lietās, piemēram, lietās par viendzimuma ģimeņu tiesisko aizsardzību, par administratīvajā procesā atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu apmēru, par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas regulējumu, par aptieku darbības reklāmas ierobežojumiem un citās lietās. Palīdzam ne tikai iedzīvotājiem un uzņēmumiem, bet arī publiskām personām, piemēram, esam veiksmīgi pārstāvējuši vairākas Latvijas pašvaldības ar administratīvi teritoriālo reformu saistītās lietās un Saeimas deputātus lietā par Stambulas konvenciju.

Esam uzkrājuši lielu pieredzi, Satversmes tiesas procesā pārstāvot gan pieteikuma iesniedzējus, gan institūcijas, kas izdevušas apstrīdēto aktu, gan lietā pieaicinātās personas. Ņemot vērā šo kompetenci, biroja advokāti regulāri tiek aicināti gatavot arī dažādus juridiskus atzinumus par spēkā esoša vai plānota tiesiskā regulējuma atbilstību Satversmei un tā pilnveidošanas iespējām.

Satversmes tiesas process

Administratīvais process

Eiropas cilvēktiesību tiesa

Starptautiskās cilvēktiesības

Cilvēktiesības nosaka pašus galvenos principus, kas valstīm un to iestādēm jāievēro attiecībā uz privātpersonām – iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Ja cilvēktiesību ievērošanu nav izdevies panākt ar Latvijā pieejamiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, tad iebildumus par to var izteikt starptautiskajām cilvēktiesību aizsardzības institūcijām, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesai, ANO Cilvēktiesību komitejai vai Eiropas Savienības Tiesai.

Esam uzkrājuši nozīmīgu pieredzi, gatavojot sūdzības un pārstāvot klientus Eiropas Cilvēktiesību tiesā visdažādākajās jomās gan civillietās, gan krimināllietās, gan administratīvajās lietās. Biroja advokāti ir pārstāvējuši klientus mutvārdu procesos gan Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielajā palātā, gan Eiropas Savienības Tiesas Lielajā palātā.

Satversmes tiesas process

Administratīvais process

Eiropas cilvēktiesību tiesa

Administratīvais process

Administratīvā procesa ietvaros tiek risinātas privātpersonu attiecības ar valsts pārvaldes iestādēm. Tas aptver ļoti dažādas jomas, piemēram, regulētās nozares, būvniecības procesu, konkurences tiesības, publiskos iepirkumus, nodokļu tiesības, pabalstus un sociālās tiesības, vides tiesības, enerģētiku, dažādu licenču un atļauju izsniegšanas un anulēšanas kārtību u. c. Kaut arī katrai no minētajām jomām ir sava specifika, tās visas vieno administratīvā procesa pamatprincipi. Biroja advokātiem ir plaša un veiksmīga pieredze klientu pārstāvēšanā visās šajās jomās.

Esam gandarīti par iespēju sniegt palīdzību administratīvajā procesā vadošiem dažādu nozaru uzņēmumiem, piemēram, tādiem kā Duck Republik, Eko Osta, Energoremonts Rīga, Euroaptieka, Hausers, Jeld Wen, Kandavas kartodroms, Latvijas Arhitektu savienība, Latvijas Aptieka, Latvijas Futbola federācija, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Starptautiskā skola, Lursoft, Mārtiņa Beķereja, Nomeda, NORMA-A, Omnium, Orlen, Rīgas Karte, Rimi, Tavex, Taxify (Bolt), UPB, VIA Media, WT Terminal, un vadošajiem enerģētikas uzņēmumiem. Turklāt biroja advokāti ir sekmīgi pārstāvējuši arī dažādas atbildētāja pusē pieaicinātās iestādes, piemēram, Saeimu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, Kultūras ministriju, kā arī dažādas pašvaldības un to uzņēmumus.

Ņemot vērā šo pieredzi, citu advokātu un klientu atsauksmes, starptautiskās advokātu vērtēšanas direktorijas Chambers un Legal500 mūsu biroju un advokātus regulāri atzīst par vadošajiem speciālistiem strīdu risināšanas un nekustamo īpašumu prakses jomās.

komanda__________

komanda__________

kontakti__________