skinkispetersons 2024 Hofmanis Low Respoila

Anna Patrīcija Mālere

Jau studiju laikā, piedaloties tiesu izspēlēs, Anna Patrīcija Mālere interesējās par cilvēktiesībām un administratīvajām tiesībām, kurās specializējas arī šobrīd.

Pirms pievienošanās biroja Šķinķis Pētersons komandai Anna ir strādājusi par senatora palīgu Senāta Administratīvo lietu departamentā, kur guvusi praktisku pieredzi darbā ar administratīvajām tiesībām kasācijas instances tiesā. Paralēli tam Anna ir strādājusi Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā (Francijā), kur guvusi padziļinātas zināšanas par starptautiskajām cilvēktiesībām un Eiropas Cilvēktiesību tiesas vietu un lomu Eiropas reģiona cilvēktiesību nodrošināšanā. Vēl pirms tam Anna ir strādājusi arī Pārtikas un veterinārajā dienestā, kā arī citā advokātu birojā.

Ņemot vērā minēto pieredzi, Anna Patrīcija Mālere nodrošina biroja klientiem palīdzību dažādos administratīvā procesa un cilvēktiesību jautājumos.

Izglītība

Maģistra grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2021)

Bakalaura grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2019)

Darba pieredze

Zvērinātu advokātu birojs “Šķiņķis Pētersons” (2023–šobrīd)

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (2021-2023)

Prakse Eiropas Cilvēktiesību tiesā (2022-2023)

Pārtikas un veterinārais dienests (2020-2021)

Zvērinātu advokātu birojs “Ecovis Convents” (2018-2020)

Dalība organizācijās

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija (2024 – šobrīd)

Anna Patrīcija Mālere

Jau studiju laikā, piedaloties tiesu izspēlēs, Anna Patrīcija Mālere interesējās par cilvēktiesībām un administratīvajām tiesībām, kurās specializējas arī šobrīd.

Pirms pievienošanās biroja Šķinķis Pētersons komandai Anna ir strādājusi par senatora palīgu Senāta Administratīvo lietu departamentā, kur guvusi praktisku pieredzi darbā ar administratīvajām tiesībām kasācijas instances tiesā. Paralēli tam Anna ir strādājusi Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā (Francijā), kur guvusi padziļinātas zināšanas par starptautiskajām cilvēktiesībām un Eiropas Cilvēktiesību tiesas vietu un lomu Eiropas reģiona cilvēktiesību nodrošināšanā. Vēl pirms tam Anna ir strādājusi arī Pārtikas un veterinārajā dienestā, kā arī citā advokātu birojā.

Ņemot vērā minēto pieredzi, Anna Patrīcija Mālere nodrošina biroja klientiem palīdzību dažādos administratīvā procesa un cilvēktiesību jautājumos.

Izglītība

Maģistra grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2021)

Bakalaura grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2019)

Darba pieredze

Zvērinātu advokātu birojs “Šķiņķis Pētersons” (2023–šobrīd)

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (2021-2023)

Prakse Eiropas Cilvēktiesību tiesā (2022-2023)

Pārtikas un veterinārais dienests (2020-2021)

Zvērinātu advokātu birojs “Ecovis Convents” (2018-2020)

Dalība organizācijās

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija (2024 – šobrīd)