7_P0A8048-1-Natālija

Natālija Knipše

Natālija Knipše pašlaik studē Latvijas Universitātes profesionālajā maģistra studiju programmā “Tiesību zinātne”. Birojā viņas ikdienas darba pienākumos ietilpst dažādu projektu un dokumentu izstrāde, kā arī nepieciešamās tiesu prakses un citas informācijas izpēte un apkopošana.

Izglītība

Maģistra studiju programma tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2020–šobrīd)

Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte (2017–2020)

Darba pieredze

Zvērinātu advokātu birojs “Šķiņķis Pētersons” (2019–šobrīd)

Starptautiskā cilvēktiesību organizācija Freedom House, pētniece (2021–2022)

Latvijas jauniešu delegāte Apvienoto Nāciju Organizācijā (2020–2022)

Latvijas Ārpolitikas institūts, praktikante un projektu vadītāja asistente (2018–2019)

Dalība organizācijās

Baltijas-Amerikas Brīvības fonda Profesionālās prakses programmas stipendiāte (2021–2022)

Phillip C. Jessup starptautisko tiesību tiesas procesa izspēle (2021)

Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesa izspēles sacensības (2020)

Prof. Konstantīna Čakstes civiltiesību tiesas procesa izspēle (2019)

Natālija Knipše

Natālija Knipše pašlaik studē Latvijas Universitātes profesionālajā maģistra studiju programmā “Tiesību zinātne”. Birojā viņas ikdienas darba pienākumos ietilpst dažādu projektu un dokumentu izstrāde, kā arī nepieciešamās tiesu prakses un citas informācijas izpēte un apkopošana.

Izglītība

Maģistra studiju programma tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2020–šobrīd)

Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte (2017–2020)

Darba pieredze

Zvērinātu advokātu birojs “Šķiņķis Pētersons” (2019–šobrīd)

Starptautiskā cilvēktiesību organizācija Freedom House, pētniece (2021–2022)

Latvijas jauniešu delegāte Apvienoto Nāciju Organizācijā (2020–2022)

Latvijas Ārpolitikas institūts, praktikante un projektu vadītāja asistente (2018–2019)

Dalība organizācijās

Baltijas-Amerikas Brīvības fonda Profesionālās prakses programmas stipendiāte
(2021–2022)

Phillip C. Jessup starptautisko tiesību tiesas procesa izspēle (2021)

Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesa izspēles sacensības (2020)

Prof. Konstantīna Čakstes civiltiesību tiesas procesa izspēle (2019)