6_P0A7904-1-Liene

Liene Šķiņķe

Liene Šķiņķe specializējas strīdu risināšanā, korporatīvās pārvaldības un atbilstības jautājumos, kā arī regulētajās jomās.

Liene jurisprudencē darbojas jau vairāk nekā 16 gadus. Pirms pievienošanās birojam “Šķiņķis Pētersons” viņa praktizējusi vienā no vadošajiem Baltijas advokātu birojiem. Lienes darba pieredze ir saistīta ar sabiedrību tiesībām un komerctiesībām, banku darbību un finanšu jomu, maksātnespējas procesu un restrukturizāciju, kā arī kriminālprocesu, konkrēti, klientu interešu pārstāvību ar t. s. balto apkaklīšu noziegumiem saistītās lietās.

Zināšanas, kas gūtas advokātu birojā, strādājot ar juridiski komplicētām lietām, Liene Šķiņķe apvienojusi ar pieredzi, kas uzkrāta, strādājot kredītiestādē, pārstāvot bankas intereses attiecībās ar regulatoriem, korporatīvos jautājumos un tiesvedību procesos, tai skaitā Londonas Starptautiskajā šķīrējtiesā, un savu plašo kompetenci veiksmīgi izmanto sarežģītu biznesa jautājumu risināšanā.

Savu redzējumu jurisprudencē Liene papildinājusi ar studijām un praksi Vācijā.

Izglītība

Maģistra grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2010)

Brēmenes Universitāte (Universität Bremen, Rechtswissenschaft), Brēmene, Vācija (2009)

Bakalaura grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2008)

Darba pieredze

SIA “Zvērinātu advokātu birojs Šķiņķis Pētersons” (2021–šobrīd)

TGS Baltic zvērinātu advokātu birojs, SIA (2014–2020)

Akciju sabiedrība “Reverta” (akciju sabiedrība “Parex banka”) (2010–2014)

Blanke Meier Evers, Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB, Brēmene, Vācija (2010)

Lauku atbalsta dienests (2007–2009)

Pie zvērinātas notāres Evijas Mančinskas (2006–2007)

Dalība organizācijās

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija (2015 – šobrīd)

Liene Šķiņķe

Liene Šķiņķe specializējas strīdu risināšanā, korporatīvās pārvaldības un atbilstības jautājumos, kā arī regulētajās jomās.

Liene jurisprudencē darbojas jau vairāk nekā 16 gadus. Pirms pievienošanās birojam “Šķiņķis Pētersons” viņa praktizējusi vienā no vadošajiem Baltijas advokātu birojiem. Lienes darba pieredze ir saistīta ar sabiedrību tiesībām un komerctiesībām, banku darbību un finanšu jomu, maksātnespējas procesu un restrukturizāciju, kā arī kriminālprocesu, konkrēti, klientu interešu pārstāvību ar t. s. balto apkaklīšu noziegumiem saistītās lietās.

Zināšanas, kas gūtas advokātu birojā, strādājot ar juridiski komplicētām lietām, Liene Šķiņķe apvienojusi ar pieredzi, kas uzkrāta, strādājot kredītiestādē, pārstāvot bankas intereses attiecībās ar regulatoriem, korporatīvos jautājumos un tiesvedību procesos, tai skaitā Londonas Starptautiskajā šķīrējtiesā, un savu plašo kompetenci veiksmīgi izmanto sarežģītu biznesa jautājumu risināšanā.

Savu redzējumu jurisprudencē Liene papildinājusi ar studijām un praksi Vācijā.

Izglītība

Maģistra grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2010)

Brēmenes Universitāte (Universität Bremen, Rechtswissenschaft), Brēmene, Vācija (2009)

Bakalaura grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2008)

Darba pieredze

SIA “Zvērinātu advokātu birojs Šķiņķis Pētersons” (2021–šobrīd)

TGS Baltic zvērinātu advokātu birojs, SIA (2014–2020)

Akciju sabiedrība “Reverta” (akciju sabiedrība “Parex banka”) (2010–2014)

Blanke Meier Evers, Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB, Brēmene, Vācija (2010)

Lauku atbalsta dienests (2007–2009)

Pie zvērinātas notāres Evijas Mančinskas (2006–2007)

Dalība organizācijās

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija (2015 – šobrīd)